botox, fillers, juviderm.png

BOTOX

Botox används inom både sjukvård och skönhetsvård. Vistabel ®, botulinumtoxin typ A tillverkas av läkemedelsfirman Allergan och är godkänt av läkemedelsverket för estetisk rynkbehandling. Vistabel ® blockerar frisättning av muskelsammandragande signalsubstans från nerv till muskel. Därmed slappnar muskeln av och rynkan slätas ut. Denna effekt håller i sig ca 3 månader. Behandlingsresultatet syns inom en vecka.

BEHANDLINGSOMRÅDEN
Område 1: rynkor mellan ögonen (argrynkan)
Område 2: pannan
Område 3: rynkor vid ögonens yttre kant (kråksparkar)

FÖRE BEHANDLINGEN
När du kommer får fylla i en hälsodeklaration där du tillsammans med behandlande läkare eller sjuksköterska går igenom eventuella kontraindikationer för behandling.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ha en noggrann genomgång med dig för att ta reda på vilka förväntningar och resultat du vill uppnå.  Därefter kommer ni tillsammans fram till den bästa behandlingen för dig.

Kom osminkad. Undvik att ta preparat som ökar blödningsbenägenheten före behandlingen (ex Treo, Voltaren). Dessa preparat ökar risken att du får blåmärken efter injektionen. Vi behandlar inga personer under 18 år.

BEHANDLING
Huden i ansiktet rengörs där behandlingen ska ges. Botox injiceras i muskeln med en tunn nål.

EFTER BEHANDLING
Vi avråder från fysisk träning det närmaste dygnet efter behandling. Gnugga inte på det behandlade området ett dygn efterbehandling. Avstå från smink på det behandlade området ett dygn efter behandling.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Vistabel är ett läkemedel som kan ge biverkningar. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, hudrodnad och svullnad.  Biverkningar kommer oftast de första dagarna efter injektionen och är övergående. Kontakta din behandlande sjuksköterska eller läkare vid tecken på oönskad effekt.