headline-3-large.jpg

FILLERS

Vi använder oss av Juvéderm® ansiktsfillers. Juvéderm tillverkas av läkemedelsfirman Allergan. Produkterna innehåller hyaluronsyra, en kroppsegen substans. När vi blir äldre återfuktas huden sämre och blir mindre elastisk. Som en följd av detta börjar huden visa tecken på åldrande. Juvederm®-fillers minskar ålderstecken genom att reducera rynkor och ge volym på ett naturligt och diskret sätt.

BEHANDLINGSOMRÅDEN
- Läppar
- Mungipor
- Läpprynkor
- Käklinje
- Kinder - Haka

FÖRE BEHANDLING
När du kommer får fylla i en hälsodeklaration där du tillsammans med behandlande läkare eller sjuksköterska går igenom eventuella kontraindikationer för behandling. Din läkare eller sjuksköterska kommer att ha en noggrann genomgång med dig för att ta reda på vilka förväntningar och resultat du vill uppnå.  Därefter kommer ni tillsammans fram till den bästa behandlingen för dig. Kom osminkad. och undvik att ta preparat som ökar blödningsbenägenheten före behandlingen (ex Treo, Voltaren). Dessa preparat ökar risken att du får blåmärken efter injektionen.

BEHANDLING
Huden rengörs noggrant ansiktet där behandlingen ska ges. Fillers injiceras under/i huden med en tunn nål.  

EFTER BEHANDLING
Avstå från smink på det behandlade området 12 timmar efter behandling.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Efter injektionen kan det uppstå en viss rodnad, svullnad eller mindre blåmärken på området där injiceringen gjordes. Dessa försvinner inom en vecka. Kontakta din behandlande sjuksköterska eller läkare vid tecken på oönskad effekt.